Centrum Doger
Zapraszamy wszystkich zaintersowanych z Łasku, Zduńskiej Woli, Sieradza, Pabianic i okolicznych miejscowości.Kontakt:
Centrum Doger
Telefon: 512 994 989
E-mail: centrumdoger@wp.pl
Misją ośrodka jest wspieranie dzieci w rozwoju fizycznym, emocjonalnym i intelektualnym, rodziców w procesie wychowania oraz dorosłych, aby optymalnie mogli wykorzystać swoje możliwości, gdyż na drodze własnego rozwoju zawsze można osiągnąć więcej.

Program terapeutyczny przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży:
  • z opóźnieniem w rozwoju psychoruchowym,
  • trudnościami w nauce, dysleksją, dysgrafią, trudnościami w czytaniu, zaburzeniami koncentracji, pamięci itp.
  • zaburzeniami mowy,
  • niską odpornością na stres,
  • autyzmem i zespołem Aspergera,
  • nadpobudliwością psychoruchową,
  • porażeniem mózgowym.
Łukasz Keller Copyright - Centrum Doger